דף הבית » מילון מושגים » מה זה Variation

מה זה Variation

מה זה Variation

Variation – וריאציה מתייחסת להבדלים או השונות שנצפו בתוך מערך נתונים או אוכלוסייה. הוא לוכד את הטווח, הגיוון או הפיזור של הערכים וניתן לכמת אותו באמצעות מדדים סטטיסטיים כגון שונות, סטיית תקן או טווח. וריאציה היא גורם מפתח בניתוח והבנת דפוסי נתונים.